Vyhlásenie o ochrane súkromia


1. Ochrana osobných údajov na prvý pohľad


Všeobecné informácie

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobnými údajmi sú údaje, ktoré vás osobne identifikujú. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených v tomto texte.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. K tomu dochádza predovšetkým pomocou cookies a tzv. Analytických programov. Analýza správania surfingu je zvyčajne anonymná. správanie surfovania sa nedá vysledovať späť k vám. Môžete namietať proti tejto analýze alebo ju zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Na túto analýzu môžete namietať. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o možnostiach námietok.


2. Všeobecné informácie a povinné informácie


súkromia

Prevádzkovatelia týchto stránok brať na ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Liečime Vaše osobné údaje dôverne av súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Podotýkame, že prenos dát cez internet (napr komunikácia prostredníctvom e-mailu) môžu mať bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožné.

Poznámka pre zodpovedný orgán

Jednotka zodpovedného spracovania údajov na tejto webovej stránke je:

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas veľkoobchod Str. 114
48301 Nottuln

Telefón: + 49 171 89 62 648
E-mail: shop@dreadbag.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. Mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neoficiálna správa nám e-mailom postačuje. Zákonnosť spracovania údajov vykonávaná až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Právo podať odvolanie príslušnému orgánu dohľadu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo odvolať sa na príslušný orgán dohľadu. Príslušným orgánom dohľadu pre ochranu údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom je naša spoločnosť založená. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej linke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, ako takej alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to možné len v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo požiadaviek, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľa lokality, SSL alebo. šifrovanie TLS. Šifrované spojenie môžete rozpoznať zmenou riadku adresy prehliadača z "http: //" na "https: //" a symbolom zámky v riadku prehliadača.

Ak je povolené šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Šifrované platby na tejto webovej stránke

Ak je po uzavretí zmluvy založenej na poplatkoch povinná odoslať Vaše platobné údaje (napr. Číslo účtu pre autorizáciu inkasa), tieto údaje budú potrebné na spracovanie platieb.

Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa / MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

V prípade šifrovanej komunikácie vaše platobné údaje, ktoré nám pošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Máte právo na uvoľnenie informácií o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov, a ak je to potrebné, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie o osobných údajoch, kontaktujte nás kedykoľvek na adrese uvedenom v odtlačku.

Rozpor s reklamnými mailmi

Použitie Rozbaliť odtlačku povinnosť zasielania nevyžiadaných reklám a informačných materiálov sa zamietajú. Prevádzkovatelia webov výslovne právne kroky v prípade nevyžiadaných reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.


3. Úradník pre ochranu údajov


Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali pracovníka ochrany údajov.

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas veľkoobchod Str. 114
48301 Nottuln

Telefón: + 49 171 89 62 648
E-mail: shop@dreadbag.de


4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke


cookies

Webové stránky využívajú tzv cukrovinky. Cookies v počítači žiadnu škodu a neobsahujú vírusy. Cookies sa používajú na výrobu naša ponuka viac užívateľsky prívetivé, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšom návšteve.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o používanie cookies a povoliť súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, aktivovať prijímanie cookies pre určité funkcie alebo vylúčenie všeobecnej a automatické odstránenie cookies pri zatvorení prehliadača. Keď zakázanie cookies funkčnosť týchto stránok môžu byť obmedzené.

Cookies, ktoré vykonávajú proces elektronickej komunikácie alebo ponúkajú určité žiaduce vlastnosti, ktoré (napr funkciu nákupného košíka), ktoré musia byť na základe čl. 6 ods. 1 Lit. f DSGVO uložené. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie na technicky správne a optimálne poskytovanie svojich služieb. Ak sú uložené iné súbory cookie (napríklad súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), budú sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

 • Typ prehliadača a verzia prehliadača
 • Operačný systém používa
 • odkazujúceho servera URL
 • Hostiteľ názov pristupujúceho počítača
 • Doba požiadavke servera
 • IP adresa

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 odsek 1 zapnutý. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky - preto je potrebné zaznamenať súbory denníka servera.

kontakt

Ak ste nám poslať prostredníctvom kontaktného formulára žiada o informácie z dopytového formulára vrátane zadania, kde sú kontaktné údaje uchovávané pre spracovanie žiadosti a v prípade nadväzujúcich otázok s nami. Tieto údaje nebudú zverejnené bez vášho súhlasu ďalej.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára preto vychádza výhradne z vášho súhlasu (článok 6, odsek 1 zapísaný v DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neoficiálna správa nám e-mailom postačuje. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje, ktoré vstúpia do kontaktu zostane s nami, kým sa nás opýtať odstrániť, odvolať svoj súhlas na skladovanie alebo účelu, pre ukladanie dát je vynechaný (napríklad po dokončení spracovanie požiadavky). Povinné zákonné ustanovenia - najmä obdobie uchovávania - zostávajú nedotknuté

Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke a využiť ďalšie funkcie na webe. Používame iba údaje zadané na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť uvedené v plnom znení. V opačnom prípade registráciu odmietame.

Pri dôležitých zmenách, ako napríklad rozsahu ponuky alebo technických zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás takto informovali.

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie prebieha na základe vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 zapísaný v DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neoficiálna správa nám e-mailom postačuje. Zákonnosť už ukončeného spracovania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje zozbierané pri registrácii budú u nás uložené, ak ste zaregistrovaní na našej webovej stránke a následne ich odstránime. Obdobia právnej retencie zostávajú nedotknuté.

Registrácia pomocou Facebook Connect

Namiesto registrácie priamo na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať pomocou služby Facebook Connect. Poskytovateľom tejto služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať pomocou služby Facebook Connect a kliknete na tlačidlo Prihlásiť sa na Facebook / Pripojiť sa na Facebook, automaticky sa presmerujete na platformu Facebook. Tu sa môžete prihlásiť s údajmi o používaní. To prepája váš profil Facebook s našimi webovými stránkami alebo službami. Tento odkaz nám umožňuje prístup k vašim údajom uloženým na Facebooku. Sú to predovšetkým:

 • Meno Facebook
 • Facebook profil a obrázok obalu
 • facebook Cover
 • E-mailovú adresu Facebook
 • facebook ID
 • Facebook priatelia zoznamy
 • Facebook páči (páči sa)
 • Narodeniny
 • Sex
 • Krajina
 • Jazyk

Tieto údaje sa používajú na nastavenie, poskytovanie a prispôsobenie vášho účtu.

Ďalšie informácie nájdete v Zmluvných podmienkach Facebook a v Pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku. Tieto sú k dispozícii na: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o inventári). Vykonáva sa to na základe článku 6 par. b DSGVO, ktorá umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame pri používaní našich webových stránok (údaje o používaní) iba v rozsahu, v akom je to potrebné na umožnenie alebo účtovanie užívateľa za používanie služby.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Obdobia právnej retencie zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy pre online obchody, maloobchodné predajne a expedovanie tovaru

Sme poskytovať osobné údaje tretím osobám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci zmluvy, ako orgány zodpovedné za doručenie spoločnosti tovar alebo pracovníkov zodpovedných za spracovanie platieb. Ďalšie zasielanie údajov sa neuskutoční alebo iba ak ste výslovne súhlasili s prenosom. Prenos vašich údajov tretím stranám bez výslovného súhlasu, napríklad na reklamné účely, nedochádza.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO, ktorá umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

WhatsApp - chat zákazníka Dreadbag

Používaním chatu so zákazníkmi WhatsApp Dreadbag súhlasíte s našimi a Všeobecnými zmluvnými podmienkami WhatsApp (skupina Facebook). Nájdete ich pod:  https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de#terms-of-service

Ochrana údajov je pre nás dôležitá, preto pracujeme s nástrojom Android „WhatsBox“ a tým zaručujú ochranu údajov podľa GDPR.


5. Sociálne médiá


Doplnky Facebook (tlačidlo Páči sa mi a zdieľajú)

Na našich stránkach sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Pluginy Facebook môžete spoznať podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi to“ na našej stránke. Prehľad doplnkov na Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pri návšteve našej webovej stránky vytvorí doplnok priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook prijíma informácie, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak ste počas prihlásenia do svojho účtu na Facebooku klikli na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. Toto umožňuje spoločnosti Facebook priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií o tomto nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook deň Besuch unserer Seiten ihre Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihre Facebook-Benutzerkonto aus.

Twitter plugin

Funkcie služby Twitter sú integrované na našich stránkach. Tieto funkcie ponúka Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ sú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Tieto údaje sa prenášajú aj na Twitter. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich používa Twitter. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane údajov na adrese: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings . Zmena

Google+ Plugin

Naše stránky používajú funkcie služby Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., Amphitheater Parkway spoločnosti 1600, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovať a zdieľať informácie: Pomocou tlačidla Google + môžete odosielať informácie na celom svete. Tlačidlo Google + vám a ostatným používateľom poskytne personalizovaný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá informácie, ktoré ste zadali pre obsah + 1, a informácie o stránke, ktorú ste zobrazili po kliknutí na položku + 1. Vaša + 1 sa môže zobrazovať ako indikácia spolu s vaším menom profilu a fotografiami v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo inde na webových stránkach a reklamách na internete.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite + 1, aby zlepšila služby spoločnosti Google pre vás a ostatných. Ak chcete použiť tlačidlo Google +, potrebujete celosvetovo viditeľný verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Tento názov sa bude používať vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita profilu Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo od vás majú iné identifikačné informácie.

Za použitia informácií zhromaždených: Okrem vyššie uvedeného použitia, sú používané vami poskytnuté informácie v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Google môže vydať súhrnné štatistiky o činnosti + 1 používateľovi alebo vysiela pre užívateľov a partnerov, ako vydavateľa, inzerentov alebo odkazovaných stránok.

Instagram plugin

Funkcie služby Instagram sú integrované na našej strane. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké.

Ak ste prihlásení k svojmu účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našich stránkach so svojím profilom Instagram kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť návštevu našich stránok pomocou vášho používateľského účtu. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nedostávame znalosti o obsahu prenášaných údajov a ich používaní spoločnosťou Instagram.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov z Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Doplnok Tumblr

Naše stránky používajú tlačidlá služby Tumblr. Poskytovateľ na Tumblr, Inc., 35 Východnej 21st ST 10th podlaha, New York, NY 10010, Spojené štáty americké.

Tieto tlačidlá umožňujú zdieľať príspevok alebo stránku na Tumblr alebo sledovať poskytovateľa na Tumblr. Keď navštívite niektorú z našich webových stránok pomocou tlačidla Tumblr, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Tumblr. Nemáme žiadnu kontrolu nad množstvom údajov, ktoré Tumblr zhromažďuje a prenáša pomocou tohto pluginu. Podľa aktuálneho stavu sa prenáša adresa IP používateľa, ako aj adresa URL príslušnej webovej stránky.

Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Tumblr: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Pinterest plugin

Na našom webe používame sociálne doplnky zo sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač sa pripája priamo na servery spoločnosti Pinterest. Tento plugin prenáša protokolové údaje na server spoločnosti Pinterest v USA. Tieto údaje denníka môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktorá zahŕňa aj funkcie Pinterest, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas žiadosti, spôsob používania služby Pinterest a súbory cookie.

Viac informácií o účeloch, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj o vašich právach v tomto ohľade ao spôsoboch ochrany vášho súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analytické nástroje a reklama


Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics web analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., Amphitheater Parkway spoločnosti 1600, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Jedná sa o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 s číslom 1. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľa, aby optimalizoval svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo inými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google.

browser plugin

Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opozícia voči zberu dát

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov o budúcich návštevách tejto stránky, bude nastavený súbor cookie odmietnutia: Deaktivácia služby Google Analytics.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa demografickú funkciu služby Google Analytics. Výsledkom toho môžu byť správy, ktoré obsahujú výroky o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spoločnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je uvedené v časti "Opozícia k zberu údajov".

facebook Pixel

Naša stránka používa pixel pre akciu návštevníka Facebooku na meranie konverzie, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Týmto spôsobom sa správanie návštevníkov stránok môže sledovať po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkom je, že efektivita reklám na Facebooku môže byť hodnotená na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu a optimalizácia budúcich reklamných opatrení.

Zozbierané údaje sú nám ako prevádzkovateľom tejto stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť závery o totožnosti používateľov. Avšak údaje sú uložené a spracované Facebookom, takže je možné pripojenie k príslušnému užívateľskému profilu a Facebook údaje na vlastné reklamné účely, podľa Facebook Use Policy dát môže použiť. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook povoliť zobrazovanie reklám na Facebooku a mimo Facebooku. Toto využívanie údajov nemôže byť ovplyvnené nás ako prevádzkovateľ lokality.

V pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku nájdete viac informácií o ochrane vášho súkromia: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu "Vlastné publikum" môžete použiť aj v sekcii Nastavenia reklám pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení do Facebooku.

Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete zakázať inzerciu založenú na používaní z Facebooku na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


7. Newsletter


Newsletter údaje

Ak chcete dostávať newsletter ponúkané na webových stránkach, potrebujeme vašu e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste majiteľom e-mailovú adresu a súhlasí s tým, aby dostávať newsletter sú , Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo len na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje používame výlučne na doručenie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov vložených do formulára na registráciu newslettera prebieha výhradne na základe Vášho súhlasu (Čl. 6 ods. 1 lit. DSGVO). Svoj súhlas s ukladaním údajov, e-mailovú adresu a jej použitie na zasielanie newsletteru môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa“ v bulletine. Odvolanie zostáva nedotknuté zákonnosťou už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré ste si s nami uložili na účely odberu Newsletteru, nám uložíme z newsletteru až do zrušenia a po zrušení newsletteru budeme vymazané. Údaje uložené s nami na iné účely (napr. E-mailové adresy pre členov) zostávajú nedotknuté.

MailChimp

Táto webová lokalita využíva služby služby MailChimp na zasielanie spravodajcov. Poskytovateľ je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké.

Služba MailChimp je služba, ktorá okrem iného umožňuje organizovať a analyzovať zasielanie bulletinov. Ak zadávate údaje na účely odberu newsletteru (napr. E-mailovú adresu), tieto sú uložené na serveroch MailChimp v USA.

Služba MailChimp je certifikovaná podľa štandardu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ochrana súkromia je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA o zabezpečení dodržiavania európskych noriem v oblasti ochrany súkromia v Spojených štátoch.

Pomocou služby MailChimp môžeme analyzovať naše kampane s informáciami. Pri otvorení odoslaná s MailChimp e-mailom, v sebe spája súbor obsiahnutý v e-maile (webový maják s názvom). Pre serveroch MailChimp v Spojených štátoch. Týmto spôsobom môžete zistiť, či bola správa o novinkách otvorená a na ktoré odkazy sa klikli. Okrem toho sa zhromažďujú technické informácie (napr. Čas vyhľadávania, adresa IP, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nemožno priradiť príslušnému príjemcovi newsletteru. Používajú sa výhradne na štatistickú analýzu bulletinov. Výsledky týchto analýz je možné využiť na lepšie prispôsobenie budúcich spravodajcov záujmom príjemcu.

Ak nechcete analyzovať službu MailChimp, odhláste sa od bulletinu. Za týmto účelom poskytujeme odkaz vo všetkých správach bulletinu. Okrem toho sa môžete odhlásiť z newsletteru priamo na webovej stránke.

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 zapísaný v DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu z bulletinu. Zákonnosť už ukončených operácií spracovania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

Uložený vami za účelom odkazu spravodajcu v našej dáta sú uložené u nás až do svojho vyradenia z newsletteru a odstránené po zrušení odberu noviniek, a to ako z našich serverov a zo serverov MailChimp. Údaje uložené s nami na iné účely (napr. E-mailové adresy pre členov) zostávajú nedotknuté.

Podrobnosti nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby MailChimp na stránke: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Newsletter2Go

Táto webová stránka používa Newsletter2Go na zasielanie spravodajcov. Poskytovateľom je Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Berlin, Nemecko.

Newsletter2Go je služba, s ktorou je okrem iného možné organizovať a analyzovať zasielanie bulletinov. Údaje, ktoré ste zadali na účely odberu newsletteru, sú uložené na serveroch Newsletter2Go v Nemecku.

Ak nechcete byť analyzovaný Newsletter2Go, musíte sa odhlásiť z newsletteru. Za týmto účelom poskytujeme odkaz vo všetkých správach bulletinu. Okrem toho sa môžete odhlásiť z newsletteru priamo na webovej stránke.

Analýza údajov od Newsletter2Go

Pomocou Newsletter2Go sme schopní analyzovať naše newsletterové kampane. Napríklad, môžeme vidieť, či bola správa o novinkách otvorená a na ktoré odkazy sme klikli. Týmto spôsobom môžeme určiť, okrem iného, ​​aj to, na ktoré odkazy sme klikli mnohokrát.

Okrem toho môžeme vidieť, či sa po otvorení / kliknutí (miera konverzie) vykonali určité preddefinované akcie. Napríklad, môžeme zistiť, či ste uskutočnili nákup po kliknutí na bulletin.

Newsletter2Go tiež umožňuje rozdeliť príjemcov bulletinov do rôznych kategórií ("klastre"). Napríklad príjemcovia newsletteru môžu byť rozdelení podľa veku, pohlavia alebo bydliska. Týmto spôsobom môžu byť informačné bulletiny lepšie prispôsobené príslušným cieľovým skupinám.

Podrobné informácie o funkciách Newsletter2Go nájdete tu: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právny základ

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 zapísaný v DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť už ukončených operácií spracovania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

doba skladovania

Uložený vami za účelom odkazu spravodajcu v našej dáta sú uložené u nás až do svojho vyradenia z newsletteru a odstránené po zrušení odberu noviniek, a to ako z našich serverov a zo serverov Newsletter2Go. Údaje uložené s nami na iné účely (napr. E-mailové adresy pre členov) zostávajú nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Newsletter2Go na stránke: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavretie zmluvy o spracovaní údajov objednávok

Máme zmluvu s Newsletter2Go, v ktorom sme sa zaviazali Newsletter2Go k ochrane našich zákazníkov a nebudú poskytnuté tretím osobám. Táto zmluva sa môže zobraziť na nasledujúcej linke:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. Pluginy a nástroje


YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky na stránke YouTube na stránkach Google. Operátor stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorý z našich webových stránok s podporou doplnkov YouTube, budete pripojení k serverom služby YouTube. Informuje server YouTube o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožní priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 odsek 1 lit. f DSGVO.

Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Naše webové stránky používajú pluginy z video portálu Vimeo. Poskytovateľom je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

Ak navštívite ktorúkoľvek z našich stránok vybavených doplnkom Vimeo, budete pripojení k serverom spoločnosti Vimeo. Toto informuje server Vimeo, ktoré z našich stránok ste navštívili. Vimeo navyše získa Vašu IP adresu. To platí aj vtedy, ak nie ste prihlásený / -á do Vimeo alebo nemáte účet s Vimeo. Informácie zhromaždené spoločnosťou Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v Spojených štátoch.

Ak ste prihlásený / -á na svoj účet Vimeo, povolíte Vimeo priradiť správanie surfovania priamo s vaším osobným profilom. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z vášho účtu Vimeo.

Ďalšie informácie o riešení používateľských údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webové písma Google

Táto webová lokalita využíva tzv. Webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie písma. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Ak to chcete urobiť, prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová lokalita bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie webových písiem Google je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich služieb online. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 odsek 1 lit. f DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije predvolené písmo.

Ďalšie informácie o webových píshoch Google nájdete v téme https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/


9. poskytovateľ platobných


PayPal

Na našej stránke ponúkame platbu cez PayPal. Poskytovateľom platobných služieb PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22 24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal").

Ak sa rozhodnete zaplatiť prostredníctvom služby PayPal, údaje o platbe, ktoré zadáte, budú odoslané do služby PayPal.

Prenos údajov do služby PayPal je založený na článku 6 para 1 zapnutý. DSGVO (súhlas) a článok 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO (spracovanie na splnenie zmluvy). Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s spracovaním údajov. Odvolanie neovplyvňuje účinnosť predchádzajúcich operácií spracovania údajov.

Sofortüberweisung

Na našej internetovej stránke ponúkame platbu cez "Sofortüberweisung". Poskytovateľom tejto platobnej služby sú spoločnosti Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (ďalej len "Sofort GmbH").

Pomocou postupu "Sofortüberweisung" dostávame potvrdenie o platbe od spoločnosti Sofort GmbH v reálnom čase a môžeme okamžite začať plniť svoje povinnosti.

Ak ste sa rozhodli použiť platobnú metódu "Sofortüberweisung", prosím odošlite PIN a platnú TAN spoločnosti Sofort GmbH, s ktorou sa môžete prihlásiť do vášho online bankového účtu. Spoločnosť Sofort GmbH automaticky skontroluje zostatok na vašom účte po prihlásení a prenesie nám peniaze pomocou TAN, ktorý ste odoslali. Potom nám bezodkladne pošle potvrdenie transakcie. Po prihlásení sa automaticky kontroluje aj váš predaj, úverová linka úverového rámca a existencia iných účtov, ako aj ich zásoby.

Okrem kódu PIN a TAN budú zadané údaje o platbe, ako aj osobné údaje odoslané spoločnosti Sofort GmbH. Osobné údaje sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP a prípadne ďalšie údaje potrebné na spracovanie platieb. Prenos týchto údajov je nevyhnutný na to, aby ste určili vašu totožnosť bez pochybností a zabránili podvodom.

Prenos vašich údajov spoločnosti Sofort GmbH je založený na článku 6 para. DSGVO (súhlas) a článok 1 odsek 6 zapnutý. b DSGVO (spracovanie na splnenie zmluvy). Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s spracovaním údajov. Odvolanie neovplyvňuje účinnosť predchádzajúcich operácií spracovania údajov.

Podrobnosti o platbe so Sofortüberweisung nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Stripe

Ak zvolíte spôsob platby "platobnej karty" na poskytovateľov Stripe platobných služieb, spracovanie platieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Írsku, ku ktorému sme vaše oznamujú v priebehu informácie o procese objednávania spolu s odovzdávať informácie o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne čísla kreditných kariet, fakturovanej čiastky, meny a počet transakcií). Prenos vašich dát sa vykonáva len na účely spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov z pruhu možno nájsť na adrese https://stripe.com/de/terms a https://stripe.com/de/privacy

Amazon Pay

Pri platbe cez pay Amazon dávame svoje platobné údaje v rámci spracovania platieb prevažne (na SCA Amazon Payments Europe, a sekundárne z Amazon EÚ S.à.rl, Amazon Services Europe SARL a Amazon Media SARL EÚ, všetky tri so sídlom v 5, Rue Plaetis L 2338 Luxembursko ďalej len "Amazonské platby").

Amazon Payments si vyhradzuje právo na vykonanie úverovej správy. Výsledok kreditnej kontroly štatistickej pravdepodobnosti zlyhania používa Amazon Payments na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Skóre). Ak sú výsledky hodnotenia zahrnuté vo výsledkoch úverového ratingu, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného aj adresové údaje.

Okrem toho Amazon Payments má správne údaje, okrem iného, ​​nemenovaných tretím stranám (banky, e-služieb, servisné partneri, ale aj účtovné, analytické služby, úradov, marketingové partnerov, poskytovateľov cloud služieb, poskytovateľa Presmerovanie, pobočiek) prejsť.

Ďalšie informácie o ochrane údajov, okrem iného o použitých úverových referenčných agentúrach, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon Payments: pay.amazon.com/de/help/201751600, Právnym základom je článok 6 odsek 1 s. 1 zapnutý. b DS-GMO.

KOŠÍK