Kontakt


Dreadbag.de - Kto stojí za Dreadbagom?


Dreadbag.de

Lin Vogt
Nicholas veľkoobchod Str. 114
48301 Nottuln

Mobil: + 49 171 89 62 648
Mail: shop(at)dreadbag.de
Internet: www.Dreadbag.de

Daňové číslo: 312/5151/3048

Zodpovednosť za obsah podľa § 55 ods 2 RStV
Dreadbag.de, Lin Vogt, Nikolaus-Groß-Str. 114, 48301 Nottuln


Zrieknutie sa zodpovednosti – Právne upozornenia


§ 1 obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto webových stránok je vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Poskytovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutého obsahu. Používanie obsahu webovej stránky je na vlastné riziko používateľa. Príspevky označené názvom predstavujú názor príslušného autora a nie vždy stanovisko poskytovateľa. Pri čistom používaní webovej stránky ponúkajúceho nedochádza k žiadnemu zmluvnému vzťahu medzi používateľom a ponúkajúcim.

§ 2 Externé odkazy

Dreadbag.de obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán ("externé odkazy"). Tieto webové stránky podliehajú zodpovednosti príslušných operátorov. Keď boli externé odkazy prvýkrát prepojené, poskytovateľ skontroloval obsah tretích strán v prípade akéhokoľvek porušenia zákona. V tom čase neexistovali žiadne zákonné porušenia. Poskytovateľ nemá vplyv na súčasný a budúci dizajn a obsah prepojených stránok. Nastavenie externých odkazov neznamená, že poskytovateľ vlastní obsah za odkazom alebo odkazom. Neustála kontrola vonkajších spojení je pre poskytovateľa neopodstatnená bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. V prípade poznatkov o právnych porušeniach sa však takéto externé odkazy okamžite odstránia.

§ 3 Autorské práva a práva na výkon

Obsah publikovaný na Dreadbag.de podlieha nemeckému autorskému právu a autorskému právu. Akékoľvek použitie zakázané zákonom o ochrane autorských práv a výkonnosti v Nemecku vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa alebo vlastníka autorských práv. To sa týka najmä rozmnožovania, spracovania, prekladu, ukladania, spracovania alebo reprodukcie obsahu v databázach alebo iných elektronických médiách a systémoch. Obsah a práva tretích strán sú označené ako také. Neoprávnené zdvojenie alebo šírenie jednotlivých obsahov alebo úplných stránok nie je povolené a trestné. Je povolená len výroba kópií a stiahnutí na osobné, súkromné ​​a nekomerčné použitie.

Prezentácia tejto webovej stránky v zahraničných rámcoch je povolená len s písomným súhlasom.

§ 4 Špeciálne podmienky používania

Pokiaľ sa osobitné podmienky pre individuálne použitie tejto webovej stránky odchyľujú od vyššie uvedených odsekov, je to výslovne uvedené na príslušnom mieste. V tomto prípade sa v konkrétnom prípade uplatňujú osobitné podmienky používania.


Reklamačný poriadok


Alternatívne riešenie sporov podľa článku 14 odsek 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie online sporov (OS), ktorú môžete https://ec.europa.eu/consumers/odr nájsť. Nie sme nútení alebo ochotní zúčastniť sa konania na urovnanie sporu pred spotrebiteľskou agentúrou na prepustenie.